衛教單張(成人)-越南文

衛教單張(成人)-越南文

目前查詢: 外科系統部門-泌尿部
衛教單張(成人)-越南文 Mini-Medical School
Nếu người nhà bạn đi lại khó khăn hoặc cơ thể khó chịu, thì có thể liên hệ với quầy phục vụ để mượn xe lăn, hoặc nhờ phò ...

尿袋高度要低於膀胱位置(但不可置放於地面上),每日至少要倒尿三次。Độ cao của túi đựng nước tiểu phải thấp hơn vị trí dưới bàng quang (nhưng không được để ...

TOP