衛教單張(成人)-越南文

衛教單張(成人)-越南文

目前查詢: 醫療支援部門-復健部
衛教單張(成人)-越南文 Mini-Medical School
Nếu người nhà bạn đi lại khó khăn hoặc cơ thể khó chịu, thì có thể liên hệ với quầy phục vụ để mượn xe lăn, hoặc nhờ phò ...

關節活動前,可適當的以熱毛巾或熱敷墊,熱敷各關節,使肌肉放鬆弛,會較容易進行。Trước khi hoạt động các khớp xương, có thể dùng khăn mặt nóng hoặc đệm băng gạt n ...

TOP