Những điều cần biết dùng ô xy tại nhà居家用氧須知(越南文)
 
 
Mini-Medical School

Nhng điu cn biết dùng ô xy ti nhà

居家用氧須知(越南文)

原則及注意事項Nguyên tắc và những điều cần chú ý

1.若是使用氧氣筒,則應距離電源、火源至少 5 英呎處,周圍的人不可以吸煙,不可有火燭,放置氧氣處應避開熱水器、瓦斯、蒸氣等電熱源,而不用氧氣時應關閉,通風設備要好。

Nếu là dùng thùng ô xy, thì nên cách nơi điện nguồn, nguồn lửa ít nhất là 5 thước, những người xung quanh không được hút thuốc, không được có mồi lửa, để nơi ô xy nên tránh nguồn điện nóng như máy đun nước, bếp ga, xông hơi, mà khi không dùng ô xy nên đóng lại, thiết bị thông gió phải tốt.

2.氧氣流量不可任意的調整。

Lưu lượng ô xy không đựơc tự ý điều chỉnh.

3.應注意潮濕瓶中的水量在合適的水量,並觀察鼻腔及口腔黏膜有無太過乾燥或損傷。

Nên chú ý lượng nước trong bình ẩm trong lượng nước thích hợp, đồng thời quan sát niêm mạc của mũi họng và khoang miệng có quá khô không hay có bị thương hay không?

4.若是使用氧氣製造機,可放在較空曠處(如陽台),以避免機器運轉之噪音及散熱之熱風。

Nếu là dùng máy chế tạo ô xy, có thể để ở nơi thoáng ( như hành lang), nếu tránh có tiếng ồn khi máy hoạt động và khí nóng quạt ra hơi nóng.

5.對於接受持續性氧療法者,家中應有備用氧氣筒。

Đối với người chịu phương pháp trị liệu mang tính lâu dài, trong nhà nên có bình ô xy dự phòng.

資料來源:居家外勞照顧技巧指導手冊,台灣長期照護專業協會95年11月出版

若有任何疑問,請不吝與我們聯絡
電話:(04) 22052121  分機 3207