QR CODE 太小掃不到嗎? 按 QR CODE圖樣 可以放大


點擊以下按鈕調整字體

 
 
Mini-Medical School

NHU SAO VOI BENH NHAN HUT DOM

如何為病人抽痰(越南文)

目的 MUC DICH

1.保持呼吸道通暢。

BAO TRI DUONG HO HAP THONG THAO.

2.防止異物吸入。

PHONG CHAM DI VAT HUT VAO.

3.協助病人有效性咳嗽。

GIUP DO BENH MHAN CO HIEN TINH HO KHAI.

4.避免合併症的發生。

TRANH MIEN HOP CUNG CHUNG  PHAT SINH.

方法PHUONG PHAP

1.正確洗手。

CHINH THAT RUA TAY.

2.將抽吸壓力錶開關打開,調整至適當的壓力(成人120~150 mmHg,嬰幼兒60~100 mmHg)避免壓力過大,造成黏膜損傷。

CHUONG HUT HAP AP LUC BIEU  MAY MO MAY RA ,DIEN CHINH DEN CHO DUNG TI AP LUC(NGUOI LON 120-150MMHG,EM BE NHO 60-100MMHG DE TRANH MIEN AP LUC QUA LON,TRAO THANH NIEM MAC TON  THUONG.

3.抽痰前後需給予100%氧氣1分鐘以防止低血氧。

HUT DOM TRUOC SAU CAN PHAI CHO 100% DUONG KHI 1 PHUT DI PHONG CHAM HUYET DUONG THAP.

4.戴無菌手套。

DEO KHONG VO KHUAN BAO TAY.

5.以無菌技術取出抽痰管並連接至抽痰系統。

DI VO KHUAN KY THUAT LAY RA HUT DOM QUAN TRINH LIEN TIEP DEN HUT DOM HE THONG.

6.抽痰順序為:氣管插管或氣切造口→鼻→口。

HUT DOM THUAN TU LA:KHI QUAN CAM VAO QUAN HOAC KHIÚCATÚTAO MIENG→MUOI→MIENG.

7.插入深度,口鼻12~15公分,抽痰管插入時不能按壓抽痰管控制口以防黏膜受損、缺氧。

CAM VAO DO SAU,MIENG MUOI 12-15CM ,HUT DOM QUAN CAM VAO THI KHONG DUOC AM AP HUT DOM QUAN  KHONG CHE MIENG DI PHONG VO KHUAN TON THUONG,THIET DUONG.

8.抽吸時,壓住抽吸口,以輕柔快速直線方式向外進行抽吸。

HUT HAP THI ,AP TRU HUT HAP MIENG,DI DE DIEU NHANH TUC DUONG DAY PHUONG THUC HUONG NGOAI TIEN HANH HUT HAP。

9.每次抽痰時間不超過15秒為原則,兩次抽痰時間需間隔2-3分鐘。

MOI LAN HUT DOM THOI GIO KHONG SIEU QUA 15 MIEU NGUYEN TAC,HAI LAN THAU DOM THOI GIO CAN PHAI CACH 2-3 PHUT.

10.抽痰時需注意病人膚色,若有異常應立即停止並給予氧氣。

HUT DOM THI CAN CHU Y BENH NHAN MAU DA,NEU CO DI THONG IN LAP TUC TAM NGUNG THUC HIEN TRINH CHO DUONG KHI.

11.抽痰後需再給予100%氧氣1分鐘以防止低血氧。

HUT DOM SAU CAN PHAI CHO 100﹪DUONG KHI 1 PHUT DI PHONG CHAM HUYET DUONG THAP.

12.以清水洗淨抽痰管之管壁防細菌滋生。

DI THANH NUOC RUA SACH HUT DOM QUAN CHI QUAN BICH PHONG TE KHAU TU SANH.

13.抽痰後,需觀察病人的生命徵象。

HUT DOM SAU,CAN QUAN XAT BENH NHAN TI SANH MENH TRUNG TUONG.

14.關掉抽痰壓力表開關。

DONG MAY HUT DOM AP LUC BIEU.

15.將抽痰管及手套反摺後,丟棄於感染性可燃性垃圾袋。

TUONG HUT DOM QUA VA BAO TAY TRAI XEP LAI LAY RA BO DI U CAM  NHUON TINH CO THE CHAY DUOC CHO BO RAT.

16.正確洗手。

CHINH THAT RUA TAY.

若有任何疑問,請不吝與我們聯絡
電話:(04) 22052121  分機 3207